Media Releases:

Liên kết

Thông tin liên hệ:

Đại sứ quán Sri Lanka tại Việt Nam
55B Trần Phú, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Tel.: (84-24) 373 418 94-6

Tel.: (84-24) 373 418 94-6

slemb.hanoi@mfa.gov.lk

Find Us on Facebook

Find us on Twitter

Register With Us

Last modified on 24/04/2020