Nông nghiệp

Có nhiều cơ hội lớn cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp đối với thị trường trong nước và xuất khẩu giá trị gia tăng. Ngành nông nghiệp đóng vai trò then chốt trong phát triển kinh tế đất nước và vai trò mới của nó đã được xác định lại theo mục tiêu phát triển của đất nước.

Ba loại cây truyền thống xuất khẩu chính của Sri Lanka là Chè, Cao su và Dừa. Vì những ngành công nghiệp này đã được hình thành tốt nên trọng tâm chính của BOI là phát triển các cây nông nghiệp khác, đặc biệt bằng cách nâng cao giá trị gia tăng trong nước. Chính phủ tìm kiếm đầu tư chuyên biệt để nâng cao năng suất, mức độ đổi mới công nghệ, tiếp cận thị trường quốc tế, sử dụng hạt giống và vật liệu trồng trọt chất lượng và nâng cao giá trị gia tăng tổng thể. Một số cơ hội bao gồm:

Nghề làm vườn: Sri Lanka đặt mục tiêu được công nhận là một trong những quốc gia có sản lượng làm vườn tốt nhất trên thế giới. Trong sản xuất hoa cắt cành, có cơ hội cho các nhà đầu tư đưa các giống lai mới nhập khẩu từ nước ngoài có thể dùng làm cây mẹ và hiện đại hóa bằng công nghệ nuôi cấy mô. Tương tự, có cơ hội sản xuất rau quả cho các thị trường xuất khẩu như Trung Đông, Nhật Bản … Nâng cao giá trị gia tăng.

Có nhiều lĩnh vực có thể nâng cao giá trị gia tăng trong lĩnh vực nông nghiệp. Ví dụ, Sri Lanka là một trong những nước xuất khẩu gia vị lớn nhất. Tuy nhiên, phần lớn hàng xuất khẩu ở dạng hàng thô. Chính phủ khuyến khích các nhà đầu tư có thể nâng cao giá trị gia tăng nội địa ở Sri Lanka để các mặt hàng này được xuất khẩu dưới dạng giá trị cao.

Thủy sản: Sri Lanka có tiềm năng thủy sản đáng kể ở vùng biển xa bờ/nước sâu, nghề cá nội địa và nuôi trồng thủy sản. Ngành thủy sản đóng góp khoảng 1,3% vào GDP năm 2012 và sử dụng hơn 650.000 lao động trực tiếp và gián tiếp thông qua các hoạt động liên quan.

Chăn nuôi: Ngành chăn nuôi chủ yếu bao gồm các ngành chăn nuôi bò sữa và gia cầm, được coi là lĩnh vực ưu tiên phát triển, tạo việc làm và nâng cao thu nhập của nông dân nông thôn. Năm 2011, ngành chăn nuôi chiếm khoảng 1% GDP. Sữa và các sản phẩm trị giá trên 427 đô la Mỹ đã được nhập khẩu vào năm 2011 và chiếm 2,1% lượng thực phẩm nhập khẩu của Sri Lanka.

Với các khu nông nghiệp đa dạng cho ngành nông nghiệp và khả năng tiếp cận với khu vực đánh bắt lớn, Sri Lanka có nhiều điều để cung cấp cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong lĩnh vực Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy sản.

Sub Sector

Whom to Contact at Board of Investments of Sri Lanka

Contact person Contact Details
Ms. Vijitha Mathurathne
Senior Deputy Director
Tel: +94 11 2381464 / 11 2427238
Fax: +94 11 2422407
E-mail: vijitham@boi.lk
Ms. Yasodhara Bogamuwa
Deputy Director
Tel: +94 11 2427036
Fax: +94 11 2422407
E-mail: yasodharab@boi.lk
Ms. Thamari Batuwanthudawa
Deputy Director
Tel: +94 11 2427342
Fax: +94 11 2422407
E-mail: thamarib@boi.lk
Mr. Manoj Casseer
Assistant Director
Tel: +94 11 2427122
Fax: +94 11 2422407
E-mail: manojc@boi.lk
Ms. Manel Priyadharshani
Executive Assistant
Tel: +94 11 2427239
Fax: +94 11 2422407
E-mail: manelp@boi.lk
Các nhà đầu tư lớn
  • Dole Foods – Hong Kong
  • Lion Brewery (Ceylon) PLC
  • CBL Foods International(Pvt) Ltd
  • Asia Pacific Brewery Lanka (Pvt) Ltd
  • CIC Agri Group

Last modified on 07/09/2020