Visa

Tổng quát:

Khách có kế hoạch đến Sri Lanka với mục đích du lịch, công tác trong thời gian ngắn hoặc quá cảnh tại Sri Lanka thì cần xin chấp thuận ETA trước khi đến Sri Lanka.

Thị thực trong 30 ngày: Khách tự xin online trên trang www.eta.gov.lk hoặc khách có thể xin Visa ETA tại Đại sứ quán Sri Lanka tại Việt Nam.

Last modified on 24/04/2020