Cơ sở hạ tầng

Động lực phát triển cơ sở hạ tầng lớn đang được tiến hành hiện nay được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đất nước duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững trung và dài hạn. Phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế kịp thời sẽ giúp tăng hiệu quả kinh tế, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất của nền kinh tế, tạo điều kiện nâng cao năng suất và giảm chênh lệch giữa các vùng miền. Năm 2012, chương trình phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế của chính phủ tập trung vào tất cả các lĩnh vực cơ sở hạ tầng; phát triển đường giao thông, cấp thoát nước và vệ sinh, cảng và hàng không, giao thông, phát triển nhà ở và đô thị, thành lập các khu công nghiệp, bệnh viện, trung tâm kho vận và hậu cần, v.v.

Duy trì đà tăng trưởng cao được ghi nhận trong năm qua, ngành xây dựng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 21,6% so với mức 14,2% năm 2011. Đây là mức tăng trưởng cao nhất mà ngành đạt được trong 10 năm qua. Ngành đã đóng góp 8,1% GDP tổng thể và 23,9% thay đổi trong tăng trưởng GDP từ năm 2011 đến năm 2012, trở thành ngành thúc đẩy tăng trưởng trong ngành Công nghiệp.

Khu vực tư nhân đã đóng góp vào sự tăng trưởng của ngành này, đặc biệt là với các hoạt động xây dựng khách sạn và nhà ở. Tăng trưởng trong lĩnh vực xây dựng được phản ánh thông qua việc nhập khẩu hàng hóa đầu tư và vật liệu xây dựng tăng 21,7% và 13,5% về lượng trong năm 2012. Hơn nữa, các khoản cho vay và ứng trước của các Ngân hàng Thương mại cho khu vực tư nhân cho các hoạt động xây dựng đã tăng 22,9% trong năm 2012, so với mức 14,5% trong năm 2011. Theo chỉ số giá do Viện Đào tạo và Phát triển Xây dựng (ICTAD) tổng hợp, chi phí hoạt động xây dựng đã tăng 12,2% trong năm so với mức tăng 5,4% của năm 2011.

Lĩnh vực xây dựng được mở rộng cùng với sự tăng tốc của các dự án phát triển đường bộ đang thực hiện như đường cao tốc, quốc lộ liên vùng và các dự án xây dựng quy mô lớn và các dự án phát triển đô thị cùng với việc xây dựng nhà ở và tái thiết được thực hiện ở các vùng mới giải phóng đã thúc đẩy hoạt động xây dựng trong cả nước.

Sub Sector

Whom to Contact at Board of Investments of Sri Lanka

Mr. Ranjan Sibera
Senior Deputy Director

 • +94 11 2430626
 • +94 11 2427086
 • ranjans@boi.lk
Contact person Contact Details
Mr. Duminda Premarathna
Deputy Director
Tel : +94 112473163 / +94 11 2427027
E-mail: dumindap@boi.lk
Ms. Mallika Thambawita
Assistant Director
Tel : +94 11 2436989 / +94 11 2427246
E-mail: mallikat@boi.lk
Ms. Yamuna Kusum
Assistant Director
Tel : +94 11 2436989 / +94 11 24272476
E-mail: yamunak@boi.lk
Ms. Kamala Wijewardena
Assistant Director
Tel : +94 11 2431209 / +94 11 2427078
E-mail: kamalaw@boi.lk
Ms. Prathibha Gunawardena
Assistant Director
Tel : +94 11 2427026 / +94 11 2436989
E-mail: prathibag@boi.lk
Mr. Nadeepa Priyankara
Executive Assistant
Tel : +94 11 2431209 / +94 11 2427309
E-mail: nadeepap@boi.lk
Major Investors
 1. Sri Lanka Gateway Industries (Pvt) Ltd
 2. Krrish Transwork Colombo (Pvt) Ltd
 3. Keppel CT Development (Pvt) Ltd
 4. Waterfront Properties (Pvt) Ltd
 5. Imperial Builders (Pvt) Ltd
 6. Havelock City (Pvt) Ltd
 7. GVR Lanka (Pvt) Ltd
 8. Blue Ocean Residencies (Pvt) Ltd
 9. AVIC International Hotels Lanka Ltd.
 10. Asian Hotels and Properties PLC
 11. Keangnam Lanka (Pvt) Ltd
 12. L & T Infrastructure Dev.
 13. Project Lanka (Pvt) Ltd.
 14. Atlantis Development (Pvt) Ltd
 15. Mireka Homes (Pvt) Ltd
 16. Mireka Capital Land (Pvt) Ltd
 17. Overseas Realty (Ceylon) Ltd
 18. Property Finance & Investment Kandy (Pvt) Ltd
 19. Indocean Developers (Pvt) Ltd

Last modified on 14/08/2020

Visa Notice

The Immigration and Emigration Department of Sri Lanka has shifted from its Electronic Travel Authorization (ETA) visa program to the New eVisa scheme, with effect from April 17, 2024. The ETA website was disconnected on April 16, 2024.
Accordingly, all eligible nationalities planning to enter Sri Lanka via air or sea, for the purpose of tourism, business and transit, should visit the "Official Sri Lanka eVisa Website" through the weblink https://www.srilankaevisa.lk/ to apply for their online visa to Sri Lanka.
The Official Sri Lanka eVisa Website, https://www.srilankaevisa.lk/ is the only authorized website of the Department of Immigration and Emigration of Sri Lanka from April 17,2024, 00:00 hrs.