Dịch vụ xuất khẩu

Theo quyết định chính sách của chính phủ Sri Lanka rằng sự phát triển hơn nữa của đất nước cần dựa trên năm hoạt động trung tâm dịch vụ chính liên quan đến: Hải quân, Hàng không, Thương mại, Năng lượng và Tri thức, BOI đặc biệt chú trọng thúc đẩy đầu tư vào các Lĩnh vực Dịch vụ Xuất khẩu liên quan đến trung tâm, nơi có nhiều cơ hội cho cả nhà đầu tư nước ngoài và địa phương. Khu vực dịch vụ đóng góp gần 58% vào GDP của cả nước năm 2014. Lĩnh vực này tăng 6,5% trong năm 2014 so với 6,4% năm 2013. Thêm động lực thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực này là ý nghĩa của vị trí địa lý chiến lược của Sri Lanka.

Với sự mở rộng lớn hiện đang diễn ra trong Cảng và các lĩnh vực khác, dự kiến rằng các nhà đầu tư nước ngoài cũng như trong nước sẽ có vai trò chính trong các dịch vụ xuất khẩu liên quan đến hàng hải bao gồm:

          • Sửa chữa tàu và đóng tàu
• Các ngành công nghiệp hỗ trợ hàng hải
• Kỹ thuật giàn khoan & ngoài khơi
• Cung cấp phụ tùng, thực phẩm, nước và hàng hóa khác
• Sơ tán và hỗ trợ y tế
• Cung cấp nhiên liệu cho tàu
• Dịch vụ bảo trì
• Chuyển tải

Với mục tiêu phát triển hơn nữa các hoạt động liên quan đến vận tải biển/thương mại ở Sri Lanka, Cảng Colombo và Hambantota đã được tuyên bố là Cảng tự do.

Hơn nữa, BOI đã được trao quyền để cấp các nhượng bộ cho các nhà đầu tư mới trong các hoạt động liên quan đến Trung tâm sau đây trong các Cảng tự do và các khu vực được chỉ định khác.

Mậu dịch tập trung XNK liên quan đến nhập khẩu, gia công nhỏ và tái xuất

Kinh doanh nước ngoài nơi hàng hóa có thể được mua từ một quốc gia hoặc sản xuất ở một quốc gia và vận chuyển đến một quốc gia khác mà không cần đưa hàng hóa đó vào Sri Lanka

Cung cấp dịch vụ đầu cuối cho khách hàng ở nước ngoài

Hoạt động của trụ sở chính của những người mua hàng đầu để quản lý chuỗi cung ứng tài chính và hoạt động thanh toán

Các dịch vụ hậu cần như kho ngoại quan hoặc gom hàng nhiều nước ở Sri Lanka

Officer Contact Details
Mr. N Kumaratunga
Director
Tel: +94 11 2346627 – 2427093
Fax: +94 11 2430755
Mobile: + 94 77 3476106
Email: nelsonk@boi.lk
Mr. G R C Gamlath
Deputy Director
Tel: +94 11 2427056
Fax: +94 11 2441483
Email: grcg@boi.lk
Mr. Darshana Wettasinghe
Assistant Director
Tel: +94 11 2346158
Fax: +94 11 2427150
Email: darshanaw@boi.lk
Ms. Chamari Rathnayake
Executive Assistant
Tel: +94 11 2427242
Fax: +94 11 2441483
Email: chamarir@boi.lk

Các nhà Đầu tư lớn

Colombo Dockyard Ltd

  • De La Rue Lanka Currency & Security Print (Pvt) Ltd
  • Interocean Energy (Pvt) Ltd
  • Nikini Automation Services (Pvt) Ltd
  • Tata Communications Lanka Ltd
  • Global Transportation and Logistics (Pvt) Ltd
  • Logistics International Ltd
  • GAC Marine Services (Pvt) Ltd
  • Hayleys Freezone Ltd
  • Expo Global Distribution Centre (Pvt) Ltd

Last modified on 17/11/2020